Windows server 2012

Společnost Microsoft v souvislosti s novinkami v Microsoft System Center 2012 oznámila na konferenci Microsoft Management Summit v Las Vegas také přejmenování připravovaného operačního systému Microsoft Windows Server „8“ na Microsoft Windows Server 2012. Oba produkty umožňují zákazníkům zjednodušit přechod do prostředí privátního i hybridního cloudu a jejich následné efektivní provozování. System Center 2012 je již pro zákazníky všeobecně dostupný, předprodukční verze Release Candidate Windows Server 2012 bude uvolněna v prvním červnovém týdnu. Finální verze Windows Server 2012 se očekává v průběhu tohoto kalendářního roku. Mezi hlavní přednosti nového serverového operačního systému patří zejména výrazně vylepšená virtualizační platforma Hyper-V, která například podporuje virtualizaci sítí. Díky tomu umožňuje platforma bezproblémové sdílení síťové infrastruktury různými odděleními nebo různými zákazníky. Hyper-V pro Server 2012 bude podporovat paměť virtuálního stroje až do velikosti celého 1 TB, až 64 TB virtuálního úložiště na jeden virtuální disk a služba clusteru může být rozšířena až na 64 fyzických serverů a celkem 4000 virtuálních strojů. Další možnosti využití Windows Serveru 2012 se týkají také agregace různých datových úložišť na odlišných diskových technologiích bez jakékoliv RAID technologie. Příležitost zvyšovat kapacitu bude například i za plného běhu systému. Zdokonalená funkce Live Migration ve Windows Server zase například umožňuje přesun virtuálního stroje mezi dvěma servery nebo oddělenými clustery, pouze s využitím ethernetového kabelu bez podmínky sdíleného úložiště dat. „ Novinkami představenými v chystaném operačním systému Microsoft Windows Server 2012 jsme s velkým náskokem předstihli.řešení, která nabízí konkurence,“ říká Dalibor Kačmář, manažer serverové divize ve společnosti Microsoft. „Opravdu podstatné však je zejména to, že všechna uvedená vylepšení mohou výrazně přispět k rychlejšímu rozvoji, větším úsporám a lepší konkurenceschopnosti firem všech velikostí. V tomto smyslu jde o dosud nejlepší verzi systému Microsoft Windows Server, kterou jsme vytvořili.“