Co o Nás napsal Reseller Magazine

reseller

  

Moderní IT na platformě Microsoft - 21.09.2012

Když základní řešení přestane stačit, je zapotřebí nabídnout zákazníkovi něco lepšího. Podívejme se, jak se to povedlo partnerovi Twinscomp.

Ten musel u zákazníka vyřešit přechod z Microsoft Windows Small Business Server 2008 na Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V a Microsoft System Center Essentials Plus 2010 (SCE Plus) – a udělal to s pomocí distributora Tech Data Distribution a jeho divize VAD Azlan. Před pořízením a nasazením nového systému využívala společnost Inco Engineering, jež se zabývá dodávkami zařízení pro vertikální hlubinnou těžbu, technologii Microsoft Windows Small Business Server 2008.

Společnost o velikosti 120 zaměstnanců a se čtyřmi pobočkami v rámci ČR využívala celkem šest fyzických serverů, na nichž provozovala celou řadu systémů (poštovní server, databázový server, intranet, firewall apod.). Stroje různého stáří a výkonu byly nahodile rozmístěny po pobočkách, přičemž společnost byla zvyklá je postupně obměňovat tak, jak s rostoucím stářím klesala jejich spolehlivost a rostly náklady na údržbu a obměnu hardwarových komponent. U starších serverů se proto začínaly objevovat problémy s dostupností a docházelo k výpadkům služeb, což mělo negativní dopad na produktivitu společnosti a projevilo se také v nákladech na správu IT. Nákladná byla i softwarová údržba, neboť každý server byl spravován samostatně (bez sofistikovaného nástroje).

Cíle řešení

Společnost Inco Engineering, jejíž zákazníci pocházejí především z Polska a zemí bývalého Sovětského svazu, v současné době expanduje také na asijské trhy – do Číny, Vietnamu, Indie apod. Proto bylo nutné vyřešit omezení Microsoft SBS serveru, který je určen výhradně pro firmy do 75 uživatelů, a který tak již přestal dostačovat rozvíjející se společnosti. Zároveň s růstem počtu uživatelů a vzhledem k nedostatečnému výkonu a pokročilému stáří fyzických serverů byla nutná inovace hardwaru.

Cílem chystaného řešení tedy mělo být jak odstranění licenčních omezení z hlediska počtu uživatelů, tak také navýšení dostupného výkonu fyzických serverů za účelem zlepšení odezvy aplikací a tím zvýšení efektivity práce uživatelů.

Dalším z požadavků bylo zlepšení odezvy správy v případě výpadku služeb, snížení neplánovaných nákladů na správu prostředí a snížení celkového počtu fyzických serverů za účelem snížení přímých nákladů na běžný provoz a údržbu strojů.

Výběr technologie

Vzhledem k majoritě produktů Microsoft v prostředí byla zvolena kombinace Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V a Microsoft System Center Essentials Plus 2010 (SCE Plus). Hyper-V jako virtualizační vrstva je součástí OS Windows Server, přičemž je k dispozici i zcela zdarma na webu společnosti Microsoft. SCE Plus pak představuje sadu nástrojů pro úplnou péči o IT, jejíž součástí je centrální proaktivní dohled (od fyzického hardwaru po aplikace), centralizovaná správa prostředí (včetně virtualizační vrstvy) a optimalizované zálohování produktů společnosti Microsoft.

Nasazením a implementací nového prostředí byla pověřena společnost Twinscomp, jež přišla s elegantním spojením technologie Hyper-V a nástroje pro efektivní správu SCE Plus. Celá dodávka vedla přes distributora Tech Data Distribution, jejíž tzv. Value Added divize Azlan je schopna nabídnout přidanou hodnotu v podobě certifikovaných specialistů na virtualizaci, system management a licenční politiku společnosti Microsoft, a to zcela zdarma u uskutečněných projektů.

Současný stav

Díky kvalitně provedené implementaci se i přes rapidní nárůst výkonu serverových aplikací a přes vyšší počet uživatelů podařilo dosáhnout úspory celkových nákladů na vlastnictví o 30 % oproti předchozímu stavu.

Správa prostředí byla centralizována do jediné administrátorské konzole, která umožnila zprůhlednění celého prostředí, nabídla vyšší zastupitelnost IT odborníků a především přinesla proaktivní dohled, který významně eliminuje nedostupnost služeb díky včasnému varování a přesné identifikaci problémů.

Přínosy pro partnera

Díky spolupráci společnosti Twinscomp s divizí Azlan společnosti Tech Data Distribution bylo možné dosáhnout cenové, licenční a projektové optimalizace, která přinesla lepší podmínky pro koncového zákazníka při zajištění nadstandardních výhod pro implementátora řešení. Významná přidaná hodnota vyplynula i pro zákazníka, zvýšil se kredit implementátora a zákazníkovi řešení umožňuje pružněji reagovat na případnou změnu strategie rychlým začleňováním nových technologií.

Zároveň bylo možné přesunout činnost správců od každodenních problémů správy k průběžné analýze potřeb a plánování rozvoje IT, což zajišťuje další přidanou hodnotu řešení pro zákazníka a nový zdroj příjmů pro implementátora.

Microsoft System Center

Microsoft System Center Essentials Plus 2010 (SCE Plus 2010) je unikátní kombinací řešení pro správu a zálohování IT infrastruktury, vycházející z velké rodiny produktů Microsoft System Center. Tento produkt je specificky navržen pro menší a středních firmy, jejichž IT je postaveno na technologiích Microsoft a které využívají jednoduchou topologii sítí i oprávnění. SCE Plus 2010 pak představuje ucelené řešení, které umožní IT specialistům menších firem proaktivně a efektivněji spravovat IT infrastrukturu a udržet data serverů, serverových aplikací i klientských stanic v bezpečí.

Rodina produktů Microsoft System Center 2012 je oproti SCE Plus 2010 jako robustnější řešení doporučována tam, kde firmy ocení širší možnosti správy koncových stanic, větší volnost z hlediska topologie infrastruktury, instalovaných technologií či z hlediska bezpečnosti a i tam, kde se očekává výrazně vyšší míra automatizace IT procesů. Microsoft System Center 2012 totiž poskytuje sadu nástrojů pro efektivní správu vašeho IT prostředí – od tradičních serverů, přes virtualizaci, privátní cloud až po cloud veřejný.

Výhody pro implementátora řešení:

  • podpora implementace management nástrojů od společnosti Microsoft formou slevy;

  • konzultace a optimalizace projektu v rozsahu 30 000 korun zdarma ze strany distributora;

  • podpora při získávání certifikací a zviditelnění na stránkách společnosti Microsoft;

  • posílení pozice implementátora na trhu a získání vazeb na klíčové lidi u výrobce;

  • možnost čerpat marketingové fondy výrobce na prezentaci řešení pro zákazníky;

  • využití Azlan Demo Labu pro testování či prezentaci scénářů zákazníkům.